Opis projektu

Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa powstała w ramach projektu pod nazwą „Rozbudowa i digitalizacja regionalnych zasobów informacyjnych Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej”, realizowanego z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenat 2009”.

Głównym celem tworzenia cyfrowej biblioteki jest udostępnianie i promocja utrwalonych w formie cyfrowej ciekawych, rzadkich i cennych publikacji jak: książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego - w tym plakaty, afisze, pocztówki, mapy, materiały ikonograficzne, rękopisy itp., będących w posiadaniu Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i uczestników projektu, a także ochrona zbiorów przez wykonanie i długoterminowe przechowywanie wysokiej jakości kopii cyfrowych.

Zasób regionalny chcemy tworzyć przy współpracy instytucji kultury, wydawców, placówek edukacyjnych, organizacji i stowarzyszeń, twórców oraz czytelników. Wszystkie opublikowane dokumenty muszą mieć uregulowany status prawny – właściciel praw autorskich lub wydawniczych powinien podpisać umowę licencyjną, precyzując warunki, na jakich utwór będzie dostępny dla czytelników biblioteki cyfrowej.

Zasób publikowany w KBC jest dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu nieodpłatnie i został włączony w krajowy system bibliotek cyfrowych opartych na oprogramowaniu dLibra, dzięki któremu można bezpośrednio dotrzeć do publikacji umieszczonych w innych regionalnych bibliotekach cyfrowych. Opisy publikacji są indeksowane i dostępne przez globalne wyszukiwarki internetowe.

Prace związane z utworzeniem KBC koordynuje Krośnieńska Biblioteka Publiczna, utrzymując platformę sprzętową i programową. Uczestnictwo w KBC jest otwarte – mogą do niej przystępować inne instytucje zainteresowane publikowaniem swoich zasobów w Internecie. Każdy z uczestników projektu zachowuje prawa do cyfrowej publikacji.

Powstanie cyfrowej biblioteki w Krośnie wpisuje się w ideę społeczeństwa informacyjnego, a także stanowi odpowiedź na rozwój nowych technologii zapewniających powszechny dostęp do zbiorów, poprzez tworzenie cyfrowych kolekcji dostępnych w Internecie.

Zgromadzenie na jednej platformie cyfrowej dokumentów związanych z dziedzictwem kulturowym regionu przyczyni się do stworzenia cennego zasobu kopii dokumentów obecnie rozproszonych i będących w posiadaniu różnych osób lub instytucji, a także ochrony i archiwizacji zbiorów poprzez ograniczenie konieczności sięgania do oryginałów.  

Zapraszam do podpisania porozumienia o współtworzeniu Krośnieńskiej Biblioteki Cyfrowej. Jesteśmy otwarci na każdą propozycję, która może wzbogacić zbiory tej biblioteki oraz poszerzyć wiedzę o regionie.

Aktualnie publikacje Krośnieńskiej Biblioteki Cyfrowej znajdują się w sześciu kolekcjach:

Ø       Czasopisma i gazety

Ø        Ikonografia

Ø        Książki

Ø        Wystawy

Ø        Zbiory specjalne 

Ø        Z kronik KBP

W zależności od zasobu cyfrowego jakim będzie dysponować KBC, kolekcje będą modyfikowane. Prezentowany zasób będzie na bieżąco aktualizowany i rozbudowywany. Użytkowników serwisu prosimy o opinie i sugestie.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji